çətin

çətin
sif. İcrası, həyata keçirilməsi, aradan qaldırılması, həlli, başa düşülməsi və s. çox böyük zəhmət, səy, gərginlik tələb edən (asan ziddi). Çətin iş. Çətin vəzifə. Çətin imtahan. – <Nuriyyə:> Ən çətin məsələ-misallar seçib həll elədim. İ. Ə.. Osa mənə öyrədib təbiətin dilini; Onun sirli dilini, çətin dilini. B. V.. // zərf Çətinliklə başa gələn; ağır (asan ziddi). Çətin nəfəs almaq. Çətin həzm olunan qidalar. // Çox ağır, dözülməz. Çətin vəziyyət. Çətin şərait. – Çocuqlarından ayrılmaq nə qədər çətin, nə qədər ağır idi. S. H..
◊ Çətinə düşmək – ağır, çıxılmaz vəziyyətə düşmək, dara düşmək. <Fərhad Mustafaya:> Əgər çətinə düşsən, Əsgəran atlı bölüyündəki yoldaşlara müraciət edərsən. Ə. M.. <Qarovul:> Bir xan ki öz rəiyyətini qaramal kimi sata, o, rəiyyət məhəbbətini qazanamı bilər ki, çətinə də düşəndə rəiyyət onun arxasında dursun? Ə. H.. Çətinə salmaq – çətin vəziyyətə salmaq, işini daha da çətinləşdirmək, dara salmaq. Elə bil Nərgiz özü də qocanı bir qədər çətinə saldığını duyaraq ondan soruşdu. Ə. M.. Mən bədbəxti taleyim yaman saldı çətinə. . B. V.. çətin. . . Bir sıra mürəkkəb feli sifətlərin birinci tərkib hissəsi olub, onların ifadə etdiyi şeyin çətin, mürəkkəb olduğunu bildirir; məs.: çətinəriyən (metal), çətinoxunan (kitab), çətinsayılan (mal).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • Tin — is a chemical element with the symbol Sn ( la. stannum) and atomic number 50. This silvery, malleable poor metal that is not easily oxidized in air and resists corrosion, is found in many alloys and is used to coat other metals to prevent… …   Wikipedia

 • Tin whistle — Différents tin whistles en ré de gauche à droite : Clarke Sweetone ; Shaw (modifié) ; O Brien ; Reyburn ; Generation (modifié) ; Copeland ; Overton …   Wikipédia en Français

 • TIN — /tin/, n. taxpayer identification number. * * * Metallic chemical element, chemical symbol Sn, atomic number 50. It is a soft, silvery white metal with a bluish tinge, employed since antiquity in the traditional form of bronze, its alloy with… …   Universalium

 • Tin pest — is an autocatalytic, allotropic transformation of the element tin, which causes deterioration of tin objects at low temperatures. Tin pest has also been called tin disease , or tin leprosy ( Lèpre d étain ).It was observed in medieval Europe that …   Wikipedia

 • Tin Man (TV miniseries) — Tin Man Sci Fi Channel promotional poster for the miniseries. Genre Miniseries …   Wikipedia

 • Tin(II) chloride — IUPAC name Tin(II) chloride Tin dichloride …   Wikipedia

 • Tin — Tin, n. [As. tin; akin to D. tin, G. zinn, OHG. zin, Icel. & Dan. tin, Sw. tenn; of unknown origin.] 1. (Chem.) An elementary substance found as an oxide in the mineral cassiterite, and reduced as a soft silvery white crystalline metal, with a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Tin cry — Tin Tin, n. [As. tin; akin to D. tin, G. zinn, OHG. zin, Icel. & Dan. tin, Sw. tenn; of unknown origin.] 1. (Chem.) An elementary substance found as an oxide in the mineral cassiterite, and reduced as a soft silvery white crystalline metal, with… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Tin foil — Tin Tin, n. [As. tin; akin to D. tin, G. zinn, OHG. zin, Icel. & Dan. tin, Sw. tenn; of unknown origin.] 1. (Chem.) An elementary substance found as an oxide in the mineral cassiterite, and reduced as a soft silvery white crystalline metal, with… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Tin frame — Tin Tin, n. [As. tin; akin to D. tin, G. zinn, OHG. zin, Icel. & Dan. tin, Sw. tenn; of unknown origin.] 1. (Chem.) An elementary substance found as an oxide in the mineral cassiterite, and reduced as a soft silvery white crystalline metal, with… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Tin liquor — Tin Tin, n. [As. tin; akin to D. tin, G. zinn, OHG. zin, Icel. & Dan. tin, Sw. tenn; of unknown origin.] 1. (Chem.) An elementary substance found as an oxide in the mineral cassiterite, and reduced as a soft silvery white crystalline metal, with… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”